Obrada Špaletni

Kada se završi sa skidanjem stare i ugradnjom nove stolarije bilo da je reč o PVC, aluminijumskoj ili drvenoj na red dolazi saniranje razrušenih ivica otvora koje su nastale usled vađenja odnosno štemovanja. Korišćenjem gips kartonskih ploča dolazi se do najboljeg i najbržeg sistema obrade špaletni. Kada se uporedi sa klasičnim malterisanjem, procesom koji traje i po nedelju i više dana i ne tako zavidnom kvalitetu dolazi se do zaključka da su gips – karton ploče mnogo bolje rešenje. Pri njihovom korišćenju nije potreban pesak i cement, nema toliko prašine i prljavštine i sam postupak je mnogo brži i lakši. Gips je jedan od prirodnih i biološki ispravnih materijala koji ne šteti ljudskom zdravlju.

U obradi unutrašnjih ivica koriste se ploče između 9 i 12,5 milimetara debljine a za obradu spoljašnjih ivica stirodur od 2, 3 ili 5 santimetara debljine. Unutrašnje špaletne treba da imaju aluminijumske perforirane lajsne koje dovode do čvrstih, ravnih i neporoznih ivica. Na mestu gde se sastavlja stari i novi materijal potrebno je postavljanje bandaž traka kako bi se sprečile pukotine. Sa ovako obrađenim špaletnama stvara se znatno bolja toplotna i zvučna izolacija, nema kondenzacije i stvaranje buđi. Špaletne za koje se koristi malter su porozne i hladne a pored toga nepreciznih i neravnih linija. Pri samoj upotrebi gips – kartonskih ploča i stirodura i slojevitim nanošenjem materijala dolazi do bolje zvučne i toplotne izolacije koja automatski pruža bolje i prijatnije uslove stanovanja i uštedu pri potrošnji električne energije.

Top